Kategoria(t): Photoshop piirrokset

Hyvää Itsenäisyyspäivää Suomi !

Suomen itsenäisyyttä ei saavutettu ilman uhrauksia, suruja ja kipuja. Minun isäni taisteli tämän maan puolesta ja haavoittui, kun luoti osui jalkaan. Hän sai joitakin kunniamitaleita, joita hän piti joskus puvun rintamuksessa. Hän ei paljoa puhunut sodasta, mutta sanoi, ettei toivo kenenkään enää sitä kokevan. Hänen rintamakaverinsa aavisti oman kuolemansa haavoittumista edeltävänä iltana ja itki, että häneltä jää iso perhe ilman isää.

Äitini lähetettiin sotalapseksi Ruotsiin, hän oli 20 vuotta nuorempi kuin isäni. Hän pääsi hyvään perheeseen kauniiseen taloon, mutta lapselle matka oli pelottava. Juna oli täynnä sotalapsia, ja heille sanottiin, että jos tulee ilmahälytys, pitää juosta nopeasti metsään, kun juna pysähtyy. Vanhemmille se on ollut raskas, mutta rakastava päätös lähettää lapset turvaan naapurimaahan. Kiitos kuuluu Ruotsille, joka auttoi suomalaisia perheitä silloin.

Sodan jälkeen Suomessa oli lama-aika, oli köyhyyttä ja puutetta, ruoka oli kortilla. Kaikesta huolimatta Suomi kasvoi yhden sukupolven aikana hyvinvointivaltioksi. Se on ihme yhtälailla kuin sodasta saatu voittokin isoa vihollista vastaan. Tämän sukupolven taistelu on näkymätöntä koronavirus-vihollista vastaan, joka koskettaa nyt koko maailmaa. Etelä-Suomi on pahimmassa tilanteessa nyt, mutta kyllä tämäkin vihollinen vielä voitetaan, kun kaikki osallistuvat sen torjuntaan.

Hyvää Itsenäisyyspäivää Suomi ja suomalaiset!


Finland’s independence was not achieved without sacrifice, sorrows and pain. My father fought for this country and was wounded when the bullet hit him in the leg. He got some honorary medals, which he sometimes wore on the front of the suit. He didn’t say much about the war, but he said he doesn’t want anyone to go through it anymore. His frontmate had a hunch the night before his own death and wept that his big family will be left without a father.

My mother was sent as a war child to Sweden, she was 20 years younger than my father. She got into a good family in a beautiful house, but for a child the journey was daunting. The train was full of war children and they were told that if there was an air alarm, you had to run quickly into the woods when the train stopped. For parents, it has been a heavy but loving decision to send children to safety in a neighbouring country. Thanks are due to Sweden, which helped Finnish families at the time.

After the war, Finland was in a recession, there was poverty and deprivation. Despite everything, Finland grew into a welfare state for a generation. It’s a miracle just as much as a victory over a war against a big enemy. This generation’s fight is against an invisible coronavirus enemy that is now affecting the whole world. Southern Finland is in the worst situation now, but even this enemy will be overcome when everyone participates in the fight against it.

Happy Independence Day Finland and Finns!

Text in a drawing : The words of our country’s song, which praises Finnish nature; valleys, hills and lakes and our northern location.


Kategoria(t): Photoshop piirrokset

Antiikkikauppa

Photoshop piirros raumalaisesta kaupasta.

Digitaalinen piirros 2018

Tämä oli haastava piirtää, koska rakennuksessa on paljon yksityiskohtia, valoja ja varjoja, perspektiiviä. Joissakin pitkissä suorissa linjoissa oli pakko käyttää Photoshopin viivatyökalua apuna, vaikka en mielellään sitä piirroksissa käytä.

Kauppa oli jo kiinni lauantaisena iltapäivänä, kun otin siitä mallikuvan vuonna 2018.