Kategoria(t): Taidekortit

Postikorttien taidetta puutaloista – Postcard artwork of wooden houses


”Asunto-osuuskunta Koitto, Aleksanterinkatu 42, rak. 1926, arkk. Sandelin. Piirros Erkki Kiiski”

Artist Erkki Kiiski has drawn this house, which was designed by Sandelin. The house was built in 1926.”Asuinrakennus Puistokatu 12, rak. vaiheittain alkaen n. 1900, piirros: Liisa Alaspää.”

Residential building Puistokatu 12, built phased onwards, c. 1900, drawing: Liisa Alaspää.”Asuinrakennus (De Gamlas Hem, piharakennus) Puistokatu 28, rak. 1905, arkk. Victor J. Suckksdorff. piirros: Ann-Marie Hjält.”

”Residential building (De Gamlas Hem, yard building) Puistokatu 28, built 1905, Architect Victor J. Suckksdorff. drawing: Ann-Marie Hjält.””Asuinrakennus Nuottasaarenkatu 5, rak. 1923. Piirros: Seija Sarkkinen”

”Residential building Nuottasaarenkatu 5, built 1923. Drawing: Seija Sarkkinen””Asuintalo Rommakkokatu 37, rak. 1929, arkk. J.A. Särkelä. Piirros: Janne Rajala”

”Residential building Rommakkokatu 37, built 1929, Arkk. J.A. Särkelä. Drawing: Janne Rajala””Asuinrakennus (alk. savihoitola) Puistokatu 5, rak. 1926. Piirros: Reijo Mitrunen”

”Residential building (from clay treatment centre) Puistokatu 5, built 1926. Drawing: Reijo Mitrunen”


Olen itse asunut puutalokortteleissa lapsena ja niissä oli erityinen tunnelma, joka on jäänyt sydämeen koko eliniäksi. Vaikka ne olivatkin vaatimattomia nykyajan asuntoihin verraten, niissä oli silti jotain enemmän kuin missään uusissa taloissa. Vain he voivat ymmärtää tämän, jotka ovat itse asuneet sellaisissa puutalokortteleissa vihreine pihapiirineen. Aika ei ole kullannut muistoja, vaan rakastin niitä asuinsijoja jo lapsena ja oli suru, kun piti muuttaa pois purku-uhan alta ja tilalle rakennettiin korkea betoninen kerrostalo. Tiesivätkö kaupungin suunnittelijat, että kun ne idylliset talot revittiin alas, revittiin samalla myös ihmisten sydämiä rikki. Vaikka talo onkin vain materiaa, joissakin puutaloissa on ikäänkuin sielu, joka hengittää elettyä elämää. Mielestäni vanhojen rakennusten purkaajien pitäisi pyytää anteeksi niiltä asukkailta, jotka jäivät kotejaan kaipaamaan kenties pikäksikin aikaa, vaikka kyse onkin ollut kaupunkien kehittämisestä. Onneksi nykyisin arvostetaan vanhoja rakennuksia enemmän kuin silloin 1970-luvulla ja niitä kunnostetaan kauniiksi.

I myself have lived in wooden house blocks as a child and had a special atmosphere that has remained in my heart for life. Although modest compared to modern dwellings, there was still something more to them than any new house. Only they can understand this, who have themselves lived in such wooden house blocks with green courtyards. Time has not gold-cherished memories, but I loved those places of residence even as a child and it was a sadness to have to move out from under the threat of demolition and a tall concrete apartment building was built in place. Did the city planners know that when those idyllic houses were torn down, people’s hearts were also torn apart. Although the house is only material, some wooden houses have, as it were, a soul that breathes the life lived. I believe that those who demolish old buildings should apologise to those residents who missed their homes for perhaps a long time, even though it has been about urban development. Fortunately, old buildings are valued more today than they were then in the 1970s and they’re being refurbished to be beautiful.


Kategoria(t): Taidekortit

Taidekortteja Oulusta – Art cards from Oulu

Taitelija Marja-Leena Tölli (painter) 2004

Oulun linna 1590-luvulta, Tähtitorni rakennettu 1873. Ystävyyden puisto. Kyltissä on Oulun ystävyyskaupunkien nimet.

Oulu castle from 1590’s, observatory 1873. The friendship park. Finland. The road sign has the names of Oulu’s twinning towns.


Taiteilija Marja-Leena Tölli (painter)

Oulu 1605, Tuomiokirkko 1777, C.L. Engel 1832-45, Franzénin puisto

Oulu Cathedral 1777, Franzén Park. Finland


Taiteilija Marja-Leena Tölli 2001 (painter)

Oulun kauppatori. Vas. Jurveliuksen talo, rakennettu v. 1828. Toripolliisi 1987, Kaarlo Mikkonen

Market place, the statue ’Toripolliisi’, the Jurvelius’ house from 1828. Oulu, Finland


Taiteilija Marja-Leena Tölli 1998 (painter)

Oulu, Ainolan puisto, Museo 1931, W.A. Koskenniemen muistopatsas 1985

Oulu, Ainola Park, Museum 1931, W.A. Koskenniemi memorial statue 1985


Taiteilija Marja-Leena Tölli (painter) 1998

Oulu, Pikisaari, puukaupunki- ja teollisuusalue 1800-luvulta

Oulu, Pikisaari, wooden town and industrial area from the 19th century’Piirrustus Oulun kaupunkiin rakennettavaa Suomalaista Yhteiskoulua varten.’ 1907

’Drawing for the Finnish School to be built in the city of Oulu.’ 1907


Kategoria(t): Taidekortit

Postikortit Raahesta ja Kristiinankaupungista – Postcards from old towns in Finland


Akvarelli: Marja-Leena Tölli 1998. Kortin takana lukee: Pekkatori, Asemak. Gustav Odenwall 1811, Fontellin ja Montinin talot 1812, Kivisovio 1812-49, Pekka patsas 1888, Raahen kirkko 1912, Raahe 350. 1649.

Pekka patsas kuvastaa kaupungin perustajaa Pietari (Per) Brahe nuorempaa, joka eli 1602 – 1680. Hän perusti myös Kristiinankaupungin ja 9 muuta kaupunkia. Kristiinankaupunki sai nimensä hänen vaimonsa mukaan, joka oli Christina Catharina Stenbock. Per Brahe oli valtiomies, sotilas, kreivi ja Suomen kenraalikuvernööri. Hän perusti myös Turun akatemian. Brahe oli asiallinen ja ennakkoluuloton alaisiaan kohtaan, mutta tupakkaa hän ei hyväksynyt. Hän ehdotti tupakan kieltämistä, jonka hän katsoi aiheuttavan kansassa laiskuutta ja juoppoutta.Hän ehdotti, että tupakkaa annettaisiin vain apteekista lääkkeenä sairaille.


This postcard is from Raahe, Finland. The watercolour was painted by Marja-Leena Tölli. The picture shows Raahe’s church 1912, Pekka statue 1888, and old houses.

Pekka’s statue reflects the founder of the city, Pietari (Per) Brahe, a younger one, who lived from 1602 to 1680. He also founded Kristiinankaupunki and 9 other cities. Kristinestad was named after his wife, Christina Catharina Stenbock. Per Brahe was a statesman, soldier, count and Governor-General of Finland. He also founded the Turku Academy. Brahe was matter-of-fact and open-minded towards his subordinates, but he didn’t approve of tobacco. He proposed a ban on tobacco, which he felt would cause laziness and drunkenness in the people. He suggested that tobacco should only be given from the pharmacy as medicine to the sick.


Postikortti Kristiinankaupungista. Kirkon torni on melkein samanlainen kuin Raahessa. Akvarellin on maalannut sama Marja-Leena Tölli vuonna 1999. Kortin takana lukee: Kauppias Kraepelinin pihapiiri 1700.


Postcard from Kristinestad. The church tower is almost the same as in Raahe. Watercolour was painted by the same Marja-Leena Tölli in 1999. It says on the back of the card: Merchant Kraepelini’s yard 1700.


Christina Catharina Stenbock
public domain kuva
Pietari Brahe nuorempi – public domain kuva

’Skoklosters slott’ eli suomennettuna kenkäluostarin linna, lukee näissä muotokuvissa.